Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Respublikonų partijos Lazdijų - Druskininkų rinkimų apygardoje Nr. 71 kandidatė ZITA JAKUBYNIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 867973002
Elektroninio pašto adresas: info@bizniomeistras.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Respublikonų partija Vilniaus miesto 2012-09-26 255,00
2. ZITA JAKUBYNIENĖ Alytaus miesto 2012-10-04 5,00
Iš viso: 260,00  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 5,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 255,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 260,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vilniaus miesto 2012-09-19 36,00 grąžinta aukotojui
2012-10-04
Iš viso: 36,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 36,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 36,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas