Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tautininkų sąjungos Širvintų - Vilniaus rinkimų apygardoje Nr. 55 kandidatė AUDRONĖ ČEKAUSKIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861282404
Elektroninio pašto adresas: audrone.cekauskiene@inbox.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JONĖ JANUŠIENĖ
Telefonas: 868044683
El. paštas: jone1971@centras.lt
Dalyvių sąrašas