Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Respublikonų partijos Ignalinos - Švenčionių rinkimų apygardoje Nr. 53 kandidatas OLEG KAUŠINIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861655533
Elektroninio pašto adresas: olegas@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JŪRATĖ LELECKIENĖ
Telefonas: 8 698 12371
El. paštas: jurlele@gmail.com
Dalyvių sąrašas