Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Respublikonų partijos Trakų - Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 58 kandidatas RAIMUNDAS MORKŪNAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865916363
Elektroninio pašto adresas: raimundas.morkunas@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JŪRATĖ LELECKIENĖ
Telefonas: 8 698 12371
El. paštas: jurlele@gmail.com
Dalyvių sąrašas