Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Išsikėlęs Šilainių rinkimų apygardoje Nr. 11 kandidatas JONAS NORKUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 837488575
Elektroninio pašto adresas:

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: RIMANTAS KAIRIŪKŠTIS
Telefonas: 868618705
El. paštas: rimaskairiukstis@yahoo.com
Dalyvių sąrašas