Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Išsikėlęs Vilkaviškio rinkimų apygardoje Nr. 68 kandidatas ALGIRDAS BAGUŠINSKAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 8 612 62336
Elektroninio pašto adresas: a.bagusinskas@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: Renata Kailiuvienė
Telefonas: 8 614 34456
El. paštas: kailiuvienerenata@gmail.com
Dalyvių sąrašas