Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

POLITINĖ PARTIJA "SĄJUNGA TAIP" (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 852196691
Elektroninio pašto adresas: info@taip.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. SNAIGĖ VALENTUKEVIČIENĖ Vilniaus miesto 2012-08-30 1000,00
2. JURIJUS ŠUVALOVAS Vilniaus miesto 2012-08-31 3900,00
3. JELENA ŠUVALOVA Vilniaus miesto 2012-08-31 2500,00
4. DONATAS VEČERSKIS Neprivaloma skelbti 2012-09-04 1300,00
5. LAIMUTIS PACENKA Neprivaloma skelbti 2012-09-05 1600,00
6. LAURA DIRSYTĖ Vilniaus miesto 2012-09-05 2000,00
7. Politinė partija "Sąjunga Taip" Vilniaus miesto 2012-09-12 25000,00
8. SIMAS BRUSOKAS Vilniaus miesto 2012-09-12 200,00
9. AURIMAS MILKAUSKAS Vilniaus miesto 2012-09-14 500,00
10. Politinė partija "Sąjunga Taip" Vilniaus miesto 2012-09-17 9000,00
11. VYTAUTAS KURPUVESAS Vilniaus miesto 2012-09-18 2000,00
12. VYTAUTAS KURPUVESAS Vilniaus miesto 2012-09-18 2000,00
13. VIDUTIS BAREIKIS Vilniaus miesto 2012-09-18 2800,00
14. INDRĖ JAKAITYTĖ Vilniaus miesto 2012-09-18 4000,00
15. ZITA UŽLYTĖ Švenčionių rajono 2012-09-19 8000,00
16. VYTAUTAS KURPUVESAS Vilniaus miesto 2012-09-19 4000,00
17. GINTARAS SODEIKA Vilniaus miesto 2012-09-19 8000,00
18. INGA BOGOMOLNIKOVA Vilniaus miesto 2012-09-19 4000,00
19. DAINA URBANAVIČIENĖ Vilniaus miesto 2012-09-19 4000,00
20. SILVA BYČIŪTĖ Vilniaus miesto 2012-09-19 1785,00
21. JUOZAS ANTANAITIS Vilniaus miesto 2012-09-19 4000,00
22. DAINA URBANAVIČIENĖ Vilniaus miesto 2012-09-20 3000,00
23. VYTAUTAS KURPUVESAS Vilniaus miesto 2012-09-20 2000,00
24. ALGIMANTAS ŠVENTICKAS Vilniaus miesto 2012-09-20 4000,00
25. MATILDA KURILAVIČIŪTĖ Vilniaus miesto 2012-09-20 2000,00
26. JUOZAS ANTANAITIS Vilniaus miesto 2012-09-20 3000,00
27. JŪRATĖ PAKELTYTĖ-VARNIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-20 4000,00
28. RAIMUNDAS KALESNYKAS Vilniaus miesto 2012-09-20 3000,00
29. JANINA ŠIMKUVIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-20 2200,00
30. VALDAS KLIMANTAVIČIUS Vilniaus miesto 2012-09-20 15000,00
31. ROBERTAS FILISTOVIČIUS Vilniaus miesto 2012-09-20 3000,00
32. ALGIMANTAS ŠVENTICKAS Vilniaus miesto 2012-09-21 2000,00
33. DALĖ RUDIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-21 2000,00
34. Birutė Rimšaitė Varnienė Vilniaus miesto 2012-09-21 3000,00
35. JŪRATĖ PAKELTYTĖ-VARNIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-21 4000,00
36. ALGIMANTAS ŠVENTICKAS Vilniaus miesto 2012-09-21 1000,00
37. JONAS MARCINKUS Kauno miesto 2012-09-21 2500,00
38. VILMA GRAŽELIENĖ Vilniaus miesto 2012-09-24 5000,00
39. NERINGA ČEPAITIENĖ Kauno miesto 2012-09-24 3000,00
40. DONATAS VEČERSKIS Neprivaloma skelbti 2012-09-24 2500,00
41. Birutė Rimšaitė Varnienė Vilniaus miesto 2012-09-24 2000,00
42. SAULIUS NARŪNAS Prienų rajono 2012-09-25 600,00
43. KĘSTUTIS NĖNIUS Vilniaus miesto 2012-09-26 20000,00
44. REGINA VAIŠNORAITĖ Vilniaus miesto 2012-09-26 2000,00
45. RAIMUNDAS KALESNYKAS Vilniaus miesto 2012-09-26 2000,00
46. ROLANDAS URNIEŽIUS Zarasų rajono 2012-09-27 200,00
47. ALA URNIEŽIENĖ Zarasų rajono 2012-09-27 500,00
48. SVETLANA ŠUŠIENĖ Zarasų rajono 2012-09-28 900,00
49. SAULIUS ANILIONIS Klaipėdos miesto 2012-09-28 230,00
50. AUŠRINĖ CIMBALIENĖ Vilniaus miesto 2012-09-28 3220,00
51. GIEDRĖ GIRGŽDYTĖ Vilniaus miesto 2012-10-01 3500,00
52. ANDRIUS CIMBALAS Vilniaus miesto 2012-10-01 4000,00
53. ANDRIUS CIMBALAS Vilniaus miesto 2012-10-01 3800,00
54. VISVALDAS MATIJOŠAITIS Kauno miesto 2012-10-01 4800,00
55. VISVALDAS MATIJOŠAITIS Kauno miesto 2012-10-04 3470,00
56. ARŪNAS ŽILIONIS Vilniaus miesto 2012-10-04 4000,00
57. ERNESTA ARLAUSKAITĖ Vilniaus rajono 2012-10-05 2500,00
58. Politinė partija "Sąjunga Taip" Vilniaus miesto 2012-10-05 50000,00
59. VIDMANTAS ŠIMKUS Šiaulių miesto 2012-10-05 2000,00
60. SAULIUS SKAMBINAS Neprivaloma skelbti 2012-10-08 8400,00
61. BENAS RENATAS BALTUSIS Vilniaus miesto 2012-10-08 2000,00
62. DARIUS GIMŽAUSKAS Neprivaloma skelbti 2012-10-08 700,00
63. MARTYNAS NAGEVIČIUS Vilniaus rajono 2012-10-08 15000,00
64. MARTYNAS NAGEVIČIUS Vilniaus rajono 2012-10-09 5000,00
65. VIDMANTAS ŠIMKUS Šiaulių miesto 2012-10-09 2940,00
66. ŽYDRŪNAS SAVICKAS Vilniaus miesto 2012-10-10 20000,00
67. RUSLAN KOVALIOV Vilniaus miesto 2012-10-10 10000,00
68. JONAS JUODKA Neprivaloma skelbti 2012-10-10 1587,00
69. VASILIJ FIODOROV Neprivaloma skelbti 2012-10-10 2930,00
70. ALGIMANTAS LIUBINSKAS Neprivaloma skelbti 2012-10-10 5000,00
71. SAULIUS NARŪNAS Prienų rajono 2012-10-10 1200,00
72. Politinė partija "Sąjunga Taip" Neprivaloma skelbti 2012-10-31 15000,00
73. Politinė partija "Sąjunga Taip" Neprivaloma skelbti 2012-11-08 40000,00
74. Politinė partija "Sąjunga Taip" Neprivaloma skelbti 2012-11-19 32800,00
75. Politinė partija "Sąjunga Taip" Neprivaloma skelbti 2012-11-30 15000,00
76. Politinė partija "Sąjunga Taip" Neprivaloma skelbti 2012-12-19 2580,00
77. Politinė partija "Sąjunga Taip" Neprivaloma skelbti 2012-12-27 2200,00
78. Politinė partija "Sąjunga Taip" Neprivaloma skelbti 2013-01-02 10000,00
79. Politinė partija "Sąjunga Taip" Neprivaloma skelbti 2013-01-04 27000,00
80. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-03 30,00
Iš viso: 486872,00  
fizinių asmenų: 153035,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 30,00  
kandidato nuosavos lėšos: 105227,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 228580,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 486872,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. LAIMUTIS PACENKA Neprivaloma skelbti 2012-08-31 3600,00 grąžinta aukotojui
2012-09-04
2. ALEKSANDRAS VYTAUTAS JAKELEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2012-09-13 100,00 grąžinta aukotojui
2012-09-16
3. Regina Vaišnoraitė Vilniaus miesto 2012-09-24 2000,00 grąžinta aukotojui
2012-09-25
4. Saulius Narūnas Neprivaloma skelbti 2012-09-21 600,00 grąžinta aukotojui
2012-09-21
5. VIRGINIJA NAŠLĖNIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-08 220,00 grąžinta aukotojui
2012-10-08
6. VIRGINIJUS ŠMIGELSKAS Vilniaus miesto 2012-10-14 248,00 grąžinta aukotojui
2012-10-15
7. ROBERTAS VASILIAUSKAS Vilniaus miesto 2012-10-15 5000,00 grąžinta aukotojui
2012-10-15
8. ROSVALDAS GORBAČIOVAS Neprivaloma skelbti 2012-10-26 3700,00 grąžinta aukotojui
2012-10-29
Iš viso: 15468,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 15468,00  
fizinių asmenų: 15468,00  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas