Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Lazdijų - Druskininkų rinkimų apygardoje Nr. 71 kandidatas BENIUS RŪTELIONIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861233846
Elektroninio pašto adresas: benius.rutelionis@lazdijai.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Vilniaus miesto 2012-08-14 5000,00
2. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Neprivaloma skelbti 2012-10-09 4000,00
Iš viso: 9000,00  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 4000,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 5000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 9000,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. MINDAUGAS TRADIŠAUSKAS Neprivaloma skelbti 2012-08-06 400,00 grąžinta aukotojui
2012-08-14
Iš viso: 400,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 400,00  
fizinių asmenų: 400,00  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas