Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Liberalų ir centro sąjungos Ignalinos - Švenčionių rinkimų apygardoje Nr. 53 kandidatas KĘSTUTIS TRAPIKAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869905042
Elektroninio pašto adresas: gieva@takas.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JELENA NARŪNIENĖ
Telefonas: 860694443
El. paštas: jelena.naruniene@gmail.com
Dalyvių sąrašas