Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Fabijoniškių rinkimų apygardoje Nr. 5 kandidatė AUKSĖ KONTRIMIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865292009
Elektroninio pašto adresas: aukse.kontrimiene@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: VALDAS ŠEREIKA
Telefonas: 868620000
El. paštas: valdas@sereika.lt
Dalyvių sąrašas