Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

"Drąsos kelias" politinės partijos Vilniaus - Trakų rinkimų apygardoje Nr. 57 kandidatas VIRGILIJUS PETRAS MATULA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868816655
Elektroninio pašto adresas: vilnius_virgis@yahoo.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: ELENA ČERVIAK
Telefonas: 867601309
El. paštas: e.cerviak@gmail.com
Dalyvių sąrašas