Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Išsikėlęs Rokiškio rinkimų apygardoje Nr. 50 kandidatas VIKTORAS JENCIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869817049
Elektroninio pašto adresas: gkiejstut@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: LUKAS PETRAITIS
Telefonas: 868870992
El. paštas: lukpetraitis@gmail.com
Dalyvių sąrašas