Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tautininkų sąjungos Nevėžio rinkimų apygardoje Nr. 26 kandidatas LAIMUTIS VASILEVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865638779
Elektroninio pašto adresas: argonautas4@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. LAIMUTIS VASILEVIČIUS Panevėžio miesto 2012-08-21 3000,00
2. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-22 40,00
3. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-26 40,00
4. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-26 40,00
5. VIDMANTAS JUOZAS KARTANAS Panevėžio miesto 2012-08-27 1501,00
6. ALFONSAS LUPEIKIS Panevėžio miesto 2012-09-11 1000,00
7. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-17 35,00
8. LAIMUTIS VASILEVIČIUS Panevėžio miesto 2012-09-24 60,00
9. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-28 40,00
10. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-11 39,99
Iš viso: 5795,99  
fizinių asmenų: 2501,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 234,99  
kandidato nuosavos lėšos: 3060,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 5795,99  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas