Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Marių rinkimų apygardoje Nr. 21 kandidatė LILIJA PETRAITIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869979142
Elektroninio pašto adresas: lilija.petraitiene@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: VILMA EIDININKIENĖ
Telefonas: 861019270
El. paštas: vilmaeidi@gmail.com
Dalyvių sąrašas