Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Danės rinkimų apygardoje Nr. 19 kandidatas ALOYZAS KAŽDAILEVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 846385160
Elektroninio pašto adresas: aliusk55@yahoo.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: BIRUTĖ KAŽDAILEVIČIENĖ
Telefonas: 869807211
El. paštas: audito@centras.lt
Dalyvių sąrašas