Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Kelmės rinkimų apygardoje Nr. 41 kandidatė ALMA MONKAUSKAITĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868229442
Elektroninio pašto adresas: alma.monkauskaite@siauliuvsc.sam.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: AUGUTĖ LAURUTIENĖ
Telefonas: 861148263
El. paštas: augute.laurutiene@kelme.lt
Dalyvių sąrašas