Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus - Šalčininkų rinkimų apygardoje Nr. 56 kandidatas DARIUS SKUSEVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 867733312
Elektroninio pašto adresas: darius@skusevicius.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JULIUS PAGOJUS
Telefonas: 860692191
El. paštas: julius.pagojus@gmail.com
Dalyvių sąrašas