Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Išsikėlęs Aukštaitijos rinkimų apygardoje Nr. 28 kandidatas ALGIMANTAS BIRBILAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861619416
Elektroninio pašto adresas: birbilas@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: ŽYDRŪNĖ BIRBILIENĖ
Telefonas: 861404553
El. paštas: zbirbiliene@gmail.com
Dalyvių sąrašas