Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Ignalinos - Švenčionių rinkimų apygardoje Nr. 53 kandidatas JONAS DIENINIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869828026
Elektroninio pašto adresas: jonas.dieninis@registrucentras.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-08-09 15000,00
2. JONAS DIENINIS Vilniaus miesto 2012-09-14 5000,00
3. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-09-28 14000,00
4. ALVYDA BAREIŠIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-01 100,00
5. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 5 Neprivaloma skelbti 2012-10-01 200,00
6. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-04 40,00
7. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-09 40,00
8. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-10 40,00
Iš viso: 34420,00  
fizinių asmenų: 100,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 320,00  
kandidato nuosavos lėšos: 5000,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 29000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 34420,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas