Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Respublikonų partijos Kaišiadorių - Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 59 kandidatė VIOLETA GEMBICKA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861800650
Elektroninio pašto adresas: amici.furestemporis@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JŪRATĖ LELECKIENĖ
Telefonas: 8 698 12371
El. paštas: jurlele@gmail.com
Dalyvių sąrašas