Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Kaišiadorių - Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 59 kandidatas BRONIUS BRADAUSKAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842192
Elektroninio pašto adresas: lamantinas@lamantinas.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. BRONIUS BRADAUSKAS Vilniaus miesto 2012-08-22 5000,00
2. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-09-17 7000,00
3. BRONIUS BRADAUSKAS Vilniaus miesto 2012-10-11 1500,00
4. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-10-16 3000,00
5. BRONIUS BRADAUSKAS Vilniaus miesto 2012-10-30 4470,20
6. BRONIUS BRADAUSKAS Vilniaus miesto 2012-11-19 3000,28
7. BRONIUS BRADAUSKAS Vilniaus miesto 2012-11-19 1597,20
Iš viso: 25567,68  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 15567,68  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 10000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 25567,68  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas