Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Plungės - Rietavo rinkimų apygardoje Nr. 35 kandidatas RIMANTAS VAITKUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865515425
Elektroninio pašto adresas: rimantas.vaitkus@cr.vu.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2012-08-31 7000,00
2. RIMANTAS VAITKUS Vilniaus miesto 2012-09-25 400,00
3. RIMANTAS VAITKUS Vilniaus miesto 2012-09-26 1000,00
4. RIMANTAS VAITKUS Vilniaus miesto 2012-10-10 4180,00
5. RIMANTAS VAITKUS Vilniaus miesto 2012-10-12 450,00
Iš viso: 13030,00  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 6030,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 7000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 13030,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas