Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Alytaus rinkimų apygardoje Nr. 30 kandidatas JULIUS SABATAUSKAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842178
Elektroninio pašto adresas: jusaba@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: SONATA ASADAUSKIENĖ
Telefonas: 861577374
El. paštas: sasadauskiene@gmail.com
Dalyvių sąrašas