Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Liberalų ir centro sąjungos Pakruojo - Joniškio rinkimų apygardoje Nr. 46 kandidatas VOLDEMARAS BANDŽIUKAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869882720
Elektroninio pašto adresas: voldemaras.bandziukas@joniskis.lt

Politinės kampanijos dalyvio sutartys

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė /
Pavadinimas
Sutarties data Sutarties numeris Sutarties dalykas Sutarties tekstas
1. Jelena Narūnienė 2012-07-12 1 Iždininko paslaugos Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
2. AB ,,Lietuvos paštas" 2012-09-03 2759 Patalpų nuoma Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
3. UAB ,,Šiaulių reklama" 2012-09-24 R120924 Reklaminio leidinio paruošimas ir spauda Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
Dalyvių sąrašas