Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Liberalų ir centro sąjungos Šilainių rinkimų apygardoje Nr. 11 kandidatas ROBERTAS STANIONIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868258440
Elektroninio pašto adresas: robertasstanionis@gmail.com

Politinės kampanijos dalyvio sutartys

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė /
Pavadinimas
Sutarties data Sutarties numeris Sutarties dalykas Sutarties tekstas
1. Rita Onutė Sabonytė 2012-07-05 07 Iždininko paslaugos. Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
Dalyvių sąrašas