Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Liberalų ir centro sąjungos Marių rinkimų apygardoje Nr. 21 kandidatas VIDMANTAS PLEČKAITIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868752827
Elektroninio pašto adresas: vidmantas.pleckaitis@klaipeda.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JELENA NARŪNIENĖ
Telefonas: 860694443
El. paštas: jelena.naruniene@gmail.com
Dalyvių sąrašas