Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Išsikėlęs Karoliniškių rinkimų apygardoje Nr. 8 kandidatas LINAS BALSYS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 867885607
Elektroninio pašto adresas: linas.balsys@zaliojipolitika.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: MILDA MIKUŠAUSKIENĖ
Telefonas: 862074047
El. paštas: milda.mikusauskiene@lt.gt.com
Dalyvių sąrašas