Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Dainų rinkimų apygardoje Nr. 25 kandidatas GINTAUTAS LUKOŠAITIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 867216784
Elektroninio pašto adresas: gintautasluko@yahoo.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: AGNĖ GRIGELEVIČIŪTĖ
Telefonas: 869987464
El. paštas: agneg@inbox.lt
Dalyvių sąrašas