Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Liberalų ir centro sąjungos Tauragės rinkimų apygardoje Nr. 34 kandidatas LINAS JANUŠONIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865531587
Elektroninio pašto adresas: janusonis.linas@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JELENA NARŪNIENĖ
Telefonas: 860694443
El. paštas: jelena.naruniene@gmail.com
Dalyvių sąrašas