Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Aukštaitijos rinkimų apygardoje Nr. 28 kandidatas DOMAS PETRULIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 867456888
Elektroninio pašto adresas: domas.petrulis@gmail.com

Politinės kampanijos dalyvio sutartys

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė /
Pavadinimas
Sutarties data Sutarties numeris Sutarties dalykas Sutarties tekstas
1. Kristina Jurkevičienė 2012-07-19 SP-74 Šia sutartimi Patikėtojas perduoda Patikėtiniui iš politinės kampanijos finansavimo šaltinių gautą savo turtą (toliau – Turtas) patikėjimo teise šios sutarties galiojimo laikotarpiui, o Patikėtinis įsipareigoja šį Turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti Patikėtojo ar jo nurodyto asmens (Naudos gavėjo) interesais. Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
2. UAB Antroji reklamos atelje 2012-09-24 120924 Reklaminio tento pagaminimas ir eksplotavimas Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
3. UAB Daner 2012-09-26 29/09/12 Šia sutartimi pardavėjas pagamina ir/ar parduoda pirkėjui spaudos produkciją Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
4. UAB Aukštaitijos televizija 2012-10-19 AT/2012/38 Vykdytojas įsipareigoja transliuoti užsakovo užsakytą reklaminį reportažą "Rinkimai 2012". Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
Dalyvių sąrašas