Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Centro rinkimų apygardoje Nr. 13 kandidatas MEČISLOVAS ZASČIURINSKAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865504099
Elektroninio pašto adresas: zmp@takas.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: GENĖ ZASČIURINSKIENĖ
Telefonas: 865507099
El. paštas: zmp@takas.lt
Dalyvių sąrašas