Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 43 kandidatas KĘSTUTIS VIRBICKAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868711530
Elektroninio pašto adresas: kestutis@ius.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: SIMONA GREVIŠKYTĖ
Telefonas: 860851938
El. paštas: simonagreviskyte@gmail.com
Dalyvių sąrašas