Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Liberalų ir centro sąjungos Alytaus rinkimų apygardoje Nr. 30 kandidatė NIJOLĖ MAKŠTUTIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861677389
Elektroninio pašto adresas: n.makstutiene@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. NIJOLĖ MAKŠTUTIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-08-31 5000,00
2. GEDIMINAS JEGELEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2012-09-05 4000,00
3. JAUNIUS JANONIS Alytaus miesto 2012-09-19 2000,00
4. MEČISLOVAS BOREVIČIUS Alytaus miesto 2012-09-20 2000,00
5. KĘSTUTIS BERNATAVIČIUS Alytaus miesto 2012-09-24 2000,00
6. IRENA BOREVIČIENĖ Alytaus miesto 2012-09-27 750,00
7. Liberalų ir centro sąjunga Vilniaus miesto 2012-10-12 5000,00
8. VALDAS BURNEIKA Alytaus miesto 2012-10-12 2000,00
Iš viso: 22750,00  
fizinių asmenų: 12750,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 5000,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 5000,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 22750,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas