Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Liberalų ir centro sąjungos Senamiesčio rinkimų apygardoje Nr. 2 kandidatė NORA RIBOKIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 864014655
Elektroninio pašto adresas: nora.ribokiene@sam.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Liberalų ir centro sąjunga Vilniaus miesto 2012-07-23 5000,00
2. Liberalų ir centro sąjunga Vilniaus miesto 2012-08-27 5000,00
3. AUDRIUS ŽVYBAS Vilniaus miesto 2012-09-05 3000,00
4. VITAS KARČIAUSKAS Vilniaus miesto 2012-09-20 2500,00
5. JUSTINAS AUGUSTINAVIČIUS Vilniaus miesto 2012-09-27 2500,00
6. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 13 Neprivaloma skelbti 2012-10-01 518,86
7. LINA ČERNIAUSKIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-03 250,00
8. OLEGAS VASINAS Vilniaus miesto 2012-10-03 2000,00
Iš viso: 20768,86  
fizinių asmenų: 10250,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 518,86  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 10000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 20768,86  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Laura Navienė Vilniaus miesto 2012-10-08 100,00 grąžinta aukotojui
2012-10-11
Iš viso: 100,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 100,00  
fizinių asmenų: 100,00  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas