Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

DEMOKRATINĖ DARBO IR VIENYBĖS PARTIJA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861457788
Elektroninio pašto adresas: ddvptaryba@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. JOLITA ALEKSEJŪNIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-07-23 40,00
2. AUDRIUS JASIONIS Neprivaloma skelbti 2012-08-06 39,00
3. KĘSTUTIS MAČĖNAS Neprivaloma skelbti 2012-08-12 39,00
4. JURGA ŠIUGŽDINYTĖ Neprivaloma skelbti 2012-08-31 39,99
5. TADEUŠ POLITO Neprivaloma skelbti 2012-08-31 39,90
6. RIMANTAS JUREVIČIUS Neprivaloma skelbti 2012-09-25 1300,00
7. INGRIDA VAICIKEVIČIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-26 1064,80
8. DARIUS KRUKONIS Neprivaloma skelbti 2012-09-26 2928,20
9. DARIUS KRUKONIS Neprivaloma skelbti 2012-09-26 290,40
10. MINDAUGAS ZDANEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2012-09-27 400,00
11. DIANA ASTRAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-28 629,20
12. RENATA MACIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-28 560,00
13. Ingrida Vaicikevičienė Neprivaloma skelbti 2012-09-28 612,00
14. VIRGINIJA STANIONIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-28 490,05
15. JOLITA BAGOČIŪTĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-28 484,00
16. AISTĖ BAUTRĖNAITĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-28 256,00
17. JOLITA BAGOČIŪTĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-01 254,10
18. LAIMA SAKALIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-01 72,60
19. Arkadijus Kiseliovas Neprivaloma skelbti 2012-10-01 4686,27
20. DALIA RAMOŠKAITĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-02 613,05
21. GEDIMINAS PELĖDŽIUS Neprivaloma skelbti 2012-10-02 258,00
22. AUDRIUS JASIONIS Neprivaloma skelbti 2012-10-03 1215,64
23. MAGDELENA AUŠKALNIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-04 295,00
24. Virginijus Sungaila Neprivaloma skelbti 2012-10-05 1160,00
25. Ingrida Vaicikevičienė Neprivaloma skelbti 2012-10-05 305,00
26. AISTĖ BAUTRĖNAITĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-05 168,00
27. MAGDELENA AUŠKALNIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-05 648,48
28. AUŠRINĖ MAIŽIEŠIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-06 92,00
29. TOMAS GRIGALAITIS Neprivaloma skelbti 2012-10-08 647,35
30. DALIUS MICKUS Neprivaloma skelbti 2012-10-08 624,00
31. ALGIRDAS ČEPONIS Neprivaloma skelbti 2012-10-08 200,00
32. KRISTINA BRAZAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-09 1820,00
33. INGRIDA VAICIKEVIČIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-09 57,00
34. MAGDELENA AUŠKALNIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-10 215,62
35. LAIMA SAKALIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-11 54,45
36. RENATA MACIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-11 155,00
37. DIANA ASTRAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-12 54,45
38. ARKADIJUS KISELIOVAS Neprivaloma skelbti 2012-10-12 2115,08
39. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-16 39,99
40. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-29 39,99
Iš viso: 25003,61  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 79,98  
kandidato nuosavos lėšos: 24923,63  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 25003,61  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. TOMAS KAZAKEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2012-09-28 613,05 grąžinta aukotojui
2012-10-01
2. JOLITA BAGOČIŪTĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-28 484,00 grąžinta aukotojui
2012-10-04
3. JOLITA BAGOČIŪTĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-01 163,35 grąžinta aukotojui
2012-10-04
4. TOMAS GRIGALAITIS Neprivaloma skelbti 2012-10-30 54,45 grąžinta aukotojui
2012-10-30
5. JOLITA BAGOČIŪTĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-30 54,45 grąžinta aukotojui
2012-10-30
Iš viso: 1369,30  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 1369,30  
fizinių asmenų: 1369,30  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas