Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Akmenės - Joniškio rinkimų apygardoje Nr. 39 kandidatas ARTŪRAS LISTAVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869800900
Elektroninio pašto adresas: a.listavicius@mgbaltic.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2012-07-11 15000,00
2. ARTŪRAS LISTAVIČIUS Vilniaus miesto 2012-07-31 10000,00
3. ARTŪRAS LISTAVIČIUS Vilniaus miesto 2012-10-09 8800,00
4. ARTŪRAS LISTAVIČIUS Vilniaus miesto 2012-10-17 2825,00
5. ARTŪRAS LISTAVIČIUS Vilniaus miesto 2012-11-14 2007,94
Iš viso: 38632,94  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 23632,94  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 15000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 38632,94  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas