Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Biržų - Kupiškio rinkimų apygardoje Nr. 48 kandidatas DALIUS BITAITIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842478
Elektroninio pašto adresas: dalius.bitaitis@socmin.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: ALINA BITAITIENĖ
Telefonas: 868714555
El. paštas: alinabit@gmail.com
Dalyvių sąrašas