Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Liberalų ir centro sąjungos Akmenės - Joniškio rinkimų apygardoje Nr. 39 kandidatas APOLINARAS NICIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861527789
Elektroninio pašto adresas: nicius@akmene.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: EGIDIJUS JASAITIS
Telefonas: 861441100
El. paštas: jasaitis@cementas.lt
Dalyvių sąrašas