Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Liberalų ir centro sąjungos Danės rinkimų apygardoje Nr. 19 kandidatas RIMANTAS TARAŠKEVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868740024
Elektroninio pašto adresas: rimantas.taraskevicius@klaipeda.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: RIMA NAUSĖDAITĖ
Telefonas: 861818161
El. paštas: rima.nausedaite@gmail.com
Dalyvių sąrašas