Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Širvintų - Vilniaus rinkimų apygardoje Nr. 55 kandidatas JONAS BUDREVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869811412
Elektroninio pašto adresas: jonas.budrevicius@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: VALENTINA SAZANOVA
Telefonas: 8-52610934
El. paštas: v.sazanova@lsdp.lt
Dalyvių sąrašas