Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Telšių rinkimų apygardoje Nr. 40 kandidatas VYTAUTAS KLEIVA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868629097
Elektroninio pašto adresas: v.kleiva@telsiai.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: STEFANIJA GEDMINTIENĖ
Telefonas: 868840436
El. paštas: stefanija54@gmail.com
Dalyvių sąrašas