Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Lazdynų rinkimų apygardoje Nr. 9 kandidatas GINTARAS STEPONAVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 852396020
Elektroninio pašto adresas: gintaras.steponavicius@lrs.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. VIGINTAS BARTAŠEVIČIUS Vilniaus miesto 2012-07-18 2000,00
2. VIGINTAS BARTAŠEVIČIUS Vilniaus miesto 2012-07-23 500,00
3. GIEDRIUS DUSEVIČIUS Vilniaus miesto 2012-07-26 1500,00
4. JASKELEVIČIUS TOMAS Neprivaloma skelbti 2012-08-30 9999,99
5. ARŪNAS ŠIKŠTA Neprivaloma skelbti 2012-09-25 4000,00
6. JONAS OKUNIS Neprivaloma skelbti 2012-10-11 4000,00
7. DARIUS VĖŽELIS Neprivaloma skelbti 2012-10-11 1500,00
8. TOMAS PETRAITIS Neprivaloma skelbti 2012-10-11 2500,00
9. REGINA MAČERNYTĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-12 2000,00
10. REGINA MAČERNYTĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-12 1000,00
11. SIGITAS GROBLYS Neprivaloma skelbti 2012-10-12 2000,00
12. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2012-10-22 10000,00
13. VIKTORAS KARALIŪNAS Neprivaloma skelbti 2012-10-22 1000,00
14. EGIDIJUS GUDANAVIČIUS Neprivaloma skelbti 2012-10-23 1000,00
15. VITALIJUS DUKŠTAS Neprivaloma skelbti 2012-10-23 3000,00
16. MARCELĖ RIMAŠAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-23 2000,00
17. JONAS OKUNIS Neprivaloma skelbti 2012-10-25 2000,00
18. ARŪNAS TEIBERIS Neprivaloma skelbti 2012-10-26 3000,00
19. LINAS KVEDARAVIČIUS Neprivaloma skelbti 2012-10-26 3000,00
Iš viso: 55999,99  
fizinių asmenų: 45999,99  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 10000,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 55999,99  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. RIMANTAS STANKEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2012-09-13 2000,00 grąžinta aukotojui
2012-09-23
2. VIKTORAS KARALIŪNAS Neprivaloma skelbti 2012-10-13 1000,00 grąžinta aukotojui
2012-10-13
3. MINDAUGAS GLODAS Neprivaloma skelbti 2012-10-23 1500,00 grąžinta aukotojui
2012-10-23
Iš viso: 4500,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 4500,00  
fizinių asmenų: 4500,00  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas