Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Rokiškio rinkimų apygardoje Nr. 50 kandidatas ALOYZAS JOČYS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865660660
Elektroninio pašto adresas: lojoc@gmail.com

Politinės kampanijos dalyvio sutartys

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė /
Pavadinimas
Sutarties data Sutarties numeris Sutarties dalykas Sutarties tekstas
1. UAB Garsų pasaulis 2012-08-30 PC-50/1208 Rinkiminių plakatų spausdinimas Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
Dalyvių sąrašas