Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Ukmergės rinkimų apygardoje Nr. 61 kandidatė LORETA GRAUŽINIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842139
Elektroninio pašto adresas: loreta.grauziniene@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: ROBERTA PEČELIŪNAITĖ
Telefonas: 8 640 14912
El. paštas: roberta.peceliunaite@gmail.com
Dalyvių sąrašas