Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Molėtų - Švenčionių rinkimų apygardoje Nr. 54 kandidatas PETRAS ČIMBARAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869883031
Elektroninio pašto adresas: petrascimbaras@hotmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Darbo partija Vilniaus miesto 2012-09-07 1660,00
2. PETRAS ČIMBARAS Molėtų rajono 2012-09-26 3000,00
3. PETRAS ČIMBARAS Molėtų rajono 2012-10-04 10000,00
4. PETRAS ČIMBARAS Molėtų rajono 2012-10-05 1000,00
5. PETRAS ČIMBARAS Molėtų rajono 2012-10-16 8000,00
6. PETRAS ČIMBARAS Molėtų rajono 2012-10-19 2000,00
7. Darbo partija Vilniaus miesto 2012-10-19 2000,00
8. Darbo partija Vilniaus miesto 2012-10-26 17000,00
9. VIKTOR USPASKICH Kėdainių rajono 2012-10-26 15000,00 auka grynaisiais
10. PETRAS ČIMBARAS Molėtų rajono 2012-11-09 8972,22
Iš viso: 68632,22  
fizinių asmenų: 15000,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 32972,22  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 20660,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 68632,22  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas