Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Jonavos rinkimų apygardoje Nr. 60 kandidatas SAULIUS JAKIMAVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868644909
Elektroninio pašto adresas: jaksaulius13@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Duomenų nėra Jonavos rajono 2012-07-17 300,00
2. Duomenų nėra Jonavos rajono 2012-07-17 300,00
3. AGNĖ RAČKAUSKYTĖ Jonavos rajono 2012-07-17 1000,00
4. ALINA KURILOVA Jonavos rajono 2012-08-09 140,00
5. AUŠRA JAKIMAVIČIENĖ Jonavos rajono 2012-08-16 500,00
6. LINAS BENDIKAS Jonavos rajono 2012-08-20 500,00
7. JŪRATĖ BENDIKIENĖ Jonavos rajono 2012-09-04 1100,00
8. LINAS BENDIKAS Jonavos rajono 2012-09-04 300,00
9. GILETA KISIELĖ Jonavos rajono 2012-09-12 500,00
10. VYTAUTAS KAMINSKAS Jonavos rajono 2012-09-21 1400,00
11. VYTIS KISIELIUS Jonavos rajono 2012-09-24 2000,00
12. Darbo partija Vilniaus miesto 2012-09-24 4356,00 nepiniginė auka
13. SAULIUS JAKIMAVIČIUS Jonavos rajono 2012-10-17 3100,00
14. Darbo partija Vilniaus miesto 2012-10-19 2020,70 nepiniginė auka
15. Darbo partija Vilniaus miesto 2012-10-26 23471,41 nepiniginė auka
16. SAULIUS JAKIMAVIČIUS Jonavos rajono 2012-11-12 5275,94
17. SAULIUS JAKIMAVIČIUS Jonavos rajono 2012-11-16 1400,00
18. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-06-21 80,00
19. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-07-12 30,00
20. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-07-17 40,00
21. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-02 40,00
22. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-08-09 80,00
23. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-14 40,00
24. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-29 40,00
25. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 0 Neprivaloma skelbti nenurodyta 40,00
Iš viso: 48054,05  
fizinių asmenų: 8040,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 390,00  
kandidato nuosavos lėšos: 9775,94  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 29848,11  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 18205,94  
nepiniginės aukos, iš viso: 29848,11  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas