Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Šilalės - Šilutės rinkimų apygardoje Nr. 33 kandidatas VITAS JAŠKAUSKAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861687060
Elektroninio pašto adresas: vitas.jaskauskas@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: RITA ČAPIENĖ
Telefonas: 861146532
El. paštas: ritacapiene6@gmail.com
Dalyvių sąrašas