Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Vilniaus - Trakų rinkimų apygardoje Nr. 57 kandidatė MINGAILĖ BINKAUSKAITĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 867005898
Elektroninio pašto adresas: mingaile.binkauskaite@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: MARĖ BANKAUSKIENĖ
Telefonas: 860519413
El. paštas: mare.bankauskiene@nvm.lt
Dalyvių sąrašas