Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Vilniaus - Šalčininkų rinkimų apygardoje Nr. 56 kandidatė VILIJA FILIPOVIČIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869837786
Elektroninio pašto adresas: vilija@nvm.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. VILIJA FILIPOVIČIENĖ Vilniaus rajono 2012-08-23 5000,00
2. Darbo partija Vilniaus miesto 2012-09-07 2260,00
3. VILIJA FILIPOVIČIENĖ Vilniaus rajono 2012-09-12 5000,00
4. VILIJA FILIPOVIČIENĖ Vilniaus rajono 2012-09-18 1000,00
5. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-20 40,00
6. VILIJA FILIPOVIČIENĖ Vilniaus rajono 2012-09-26 1200,00
7. VILIJA FILIPOVIČIENĖ Vilniaus rajono 2012-10-01 4500,00
8. VILIJA FILIPOVIČIENĖ Vilniaus rajono 2012-10-11 2515,16
9. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-02 40,00
Iš viso: 21555,16  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 80,00  
kandidato nuosavos lėšos: 19215,16  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 2260,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 21555,16  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas