Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Plungės - Rietavo rinkimų apygardoje Nr. 35 kandidatas MINDAUGAS JURČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868219507
Elektroninio pašto adresas: mindaugasjurcius@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JURGITA SALDUKIENĖ
Telefonas: 861487669
El. paštas: eneikudlas@gmail.com
Dalyvių sąrašas